Om Oss

Etablerat Ventilationsföretag i Växjöregionen

Vi är ett väletablerat ventilationsföretag som utför de vanligt förekommande tjänster vid nyproduktion, ombyggnader, OVK-besiktningar samt service och underhåll. Våra kunder finns inom privata företag, kommunala verksamheter samt privatpersoner. Ventilationskontroll Service AB har vår bas i Grimslöv, men åtar oss uppdrag över hela centrala Småland och Växjö med omnejd.

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig och som återkommer med jämna intervaller. Med undantag för en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad. Olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov. Läs mer om OVK på Boverkets Hemsida.

Entreprenad med Behöriga ventilationstekniker

Ventilationskontroll Service AB erbjuder totalentreprenad samt utförandeentreprenad inom avancerad luftbehandling och värmeåtervinning. Vi genomgår löpande utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet. För att följa lagar, regler och nya trender. Branschkunskap är nyckeln för fackmannamässigt utförda jobb.

Kvalitetslösningar

Företaget använder sig av godkända kvalitetsmaterial från de välkända leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för hållbara lösningar. Ventilationskontroll Service AB ger branschenliga garantier på utförda ventilationstjänster. Vi innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar hos Dina Försäkringar, samt har god ekonomi och F-Skattsedel.

Använd ROT-Avdraget

Som privatperson kan du nyttja ROT-Avdraget vid renovering och hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Läs mer på Skatteverkets Hemsida.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa Ventilation- och Byggprojekt!